NWIB Summerschool 2022Dynamisch erfgoed: de stad in beweging

NWIB Zomerschool 2022


Wil jij over de grenzen van je eigen vakgebied kijken? Word jij enthousiast van samenwerken in een team met studenten van allerlei disciplines en van verschillende Nederlandse universiteiten? Ben je BA-2 of BA-3 student? Wil je je academische vaardigheden verder ontwikkelen? En wil je dat ook nog eens doen met twee veldweken in het prachtige Athene of Rome? Dan is de NWIB Zomerschool echt iets voor jou. 


Zomerschool in Athene of Rome: interdisciplinair en interuniversitair   


Tijdens deze zomerschool sta je in samenwerking met Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) met andere studenten stil bij stedelijk erfgoed in Athene en Rome. Van deze steden kunnen we veel leren, want ze hebben een zeer rijk en veelzijdig verleden en dito erfgoed. Het gaat om erfgoed in de bebouwde omgeving – onder meer gebouwen, straten (patronen), pleinen en parken  – die is opgebouwd uit (overblijfselen van) verschillende historische lagen. Wat daarvan als erfgoed wordt bestempeld, en door wie, en wat dat dan betekent voor beheer en behoud van dat erfgoed, is onderwerp van voortdurende discussie en heroriëntatie. Elke stad drukt daarbij een eigen stempel op het beleid.


Het rijke en veelzijdige erfgoed van de genoemde steden creëert verschillende uitdagingen. Denk aan verregaande commercialisering en toeristische druk. Of aan spanningen tussen enerzijds de eisen die hedendaagse stadsbewoners en bedrijven stellen aan de stedelijke omgeving, en anderzijds het behoud van historische gebouwen en stedelijke patronen. Of denk aan technische vraagstukken van conservering en behoud, het wegvallen van historische functies (zoals bij veel kerken en kloosters) en de kwestie van economisch rendabel hergebruik van dergelijke gebouwen. Bovendien speelt (omstreden) erfgoed een grote rol in de herinneringscultuur en daarmee de collectieve identiteit van een (internationale, nationale en lokale) gemeenschap. Dit zijn mogelijke onderwerpen voor onderzoek.

 KNIR. Rome


Deze zomerschool is voor studenten van alle disciplines en verschillende universiteiten. Stadsbeheerders realiseren zich steeds meer dat ze zich niet alleen op cultuurgeschiedenis moeten focussen. Aan de ene kant richten ze zich steeds meer op natuurwetenschappelijk en medisch erfgoed (zoals klinieken, planetaria en botanische tuinen), aan de andere kant is erfgoedbeheer ook een steeds complexere zaak geworden waarbij expertise uit alle disciplines nodig is. Hoe belangrijk is erfgoedbeheer bijvoorbeeld voor de gezondheid van de stad, een geliefd onderwerp van 19e-eeuwse artsen? En niet alleen het leefklimaat speelt een rol, ook het veranderende wereldklimaat geeft te denken over erfgoedbeheer en met name de rol van het grondwater en wegzakkende grondpalen. Sowieso is erfgoedbeheer ook een kwestie van ‘ondergronds’ kijken in de brede zin van het woord. Wat is bovendien de toegevoegde ecologische waarde van de stad? De natuur geldt als een belangrijk ander domein voor erfgoedbeheer. De stadsnatuur vormt niet alleen leefruimte voor de mens maar ook voor andere diersoorten die in het urbane milieu steeds meer thuishoren. En zo zijn er vele interdisciplinaire vragen te bedenken: Hoe verhoudt cultureel erfgoed zich tot digitaal erfgoed? Wie hebben de macht om te beslissen en te bevragen in het erfgoedbeheer? Wie voelt zich (niet) verbonden met cultureel erfgoed? Hoe moet er gefinancierd worden? Welke rechten hebben erfgoed?


Programma


Het programma start op 4 juli in Utrecht. Vooraf heb je je ingelezen in de literatuur die je door de organisatie krijgt aangereikt. Tijdens deze startdagen maak je kennis met Europees stedelijk erfgoed en de daarbij horende hedendaagse uitdagingen. Er zijn interactieve lezingen door docenten van de betrokken universiteiten en workshops over stedelijk erfgoed vanuit verschillende perspectieven: geografisch/ planologisch, politiek-filosofisch, toerisme-studies en historisch. Ook leer je meer over samenwerken in een interdisciplinaire groep, het opzetten van een goede onderzoeksvraag en diverse onderzoeksmethodieken. Deze dagen ontwikkel je samen met je team een eerste onderzoeksvraag en werk je de plannen voor de veldwerken uit. Deze informatie verstuur je vervolgens aan je begeleider van het desbetreffende NWIB.


Tijdens deze introductiedagen ontmoet je de begeleider van jouw NWIB in Utrecht en werk je samen met je team aan de voorbereiding van het onderzoek om zo goed beslagen ten ijs te komen in Athene of Rome.  In juli en augustus ga je met je team aan de slag met het veldwerk voor je onderzoeksproject. Je bezoekt erfgoedplaatsen, neemt interviews af en doet onderzoek dat resulteert in een eindrapport. Je wordt hierbij begeleid door één van de begeleiders van het desbetreffende NWIB.  Alle eindrapporten worden in het Nederlands opgeleverd, In september is er een slotbijeenkomst in Utrecht waar je als groep je bevindingen presenteert.


Het programma vraagt een tijdsinvestering van 210 uur (7,5 EC). Het is afhankelijk van de universiteit waar je studeert of je de credits kunt gebruiken voor je reguliere studie of honours programma. Sommige universiteiten hanteren een afwijkend aantal ECTS. Neem contact op met de contactpersoon van jouw universiteit voor alle details zodat je goed weet wat op jou van toepassing is.


Data en buitenlandverblijf

Vaststaande data worden hieronder benoemd. Aanwezigheid bij alle programmaonderdelen is voorwaarde om de cursus met succes af te sluiten. We verwachten gedurende de gehele periode betrokkenheid, enthousiasme en participatie.


Genoemde tijden zijn onder voorbehoud. 

Aanmelding


De eerste werving verloopt via de contactpersoon van je eigen universiteit. Deze neemt jouw aanmelding in behandeling en zet deze bij akkoord door aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens nodigt de UU kandidaten uit voor een matchingsgesprek in Utrecht. Op basis van deze gesprekken vindt de definitieve selectie plaats.


Wie kan zich aanmelden?

  • Je bent BA-2- of BA-3-student aan de Radboud Universiteit, Vrije Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, University College Utrecht of University College Roosevelt;
  • Je bent gemotiveerd en bereid tijd en energie in dit project te steken; 
  • Je volgt een honoursprogramma aan één van de deelnemende instellingen of je bent geen honours student, maar wel zeer gemotiveerd;
  • Je werkt graag samen met studenten van andere disciplines;
  • Je bent aanwezig bij alle programmaonderdelen.Meld je aan door de volgende documenten samengevoegd in één PDF te sturen aan de contactpersoon van jouw universiteit:

  • Motivatiebrief
  • CV met digitale pasfoto
  • Cijferlijst
  • Geef aan bij welke NWIB je onderzoek wil doen (het is geen garantie dat je geplaatst wordt bij je eerste keuze)


Deadline

Aanmeldingen worden in Utrecht ontvangen tot 8 juni 2022. De matchingsgesprekken worden gevoerd op 15 en 16 juni te Utrecht. Naar verwachting ontvang je de week erna bericht of je bent uitgenodigd.


Kosten deelname


Deze zomerschool wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemende Nederlandse universiteiten en de NWIB’s in Rome en Athene. De NWIB’s verzorgen de accommodatie tijdens het buitenlandverblijf. Alle reiskosten in binnen- en buitenland en kosten voor eten en drinken komen voor eigen rekening. 


Organisatie algemeen


Organisatie NWIB-zomercursus: Honours College, Universiteit Utrecht.

Contactpersonen: Erika Winkler en Yannick Servais

e.winkler@uu.nl of honourscollege@uu.nl   


Contactpersonen coördinatie werving per universiteit


Radboud Universiteit

Radboud Honours Academy

Floor Binkhorst  floor.binkhorst@ru.nl  


Universiteit Leiden

Honours Academy

Lisa Fillekes, baclasses@ha.leidenuniv.nl 


Universiteit van Amsterdam

Academische Zaken

Iris Bijman, i.bijman@uva.nl en academische-zaken-bb@uva.nl


University College Roosevelt

Helle Hochscheid, h.hochscheid@ucr.nl 


Vrije Universiteit

VU Honoursprogramma

Eva Meijeink, e.t.meijerink@vu.nl            


Universiteit Utrecht / Utrecht University College

UU Honours College

Erika Winkler, e.winkler@uu.nl